STRØMFORSYNINGER


Delta

Delta Strømforsyning Katalog

____________________________________________________________________
Strømforsyning Delta DRP DRP

• Udgangsspænding 24 V DC eller 48 V DC
• Indgangsspænding 230 VAC eller 400 VAC
• Udgangsstrøm op til 20 A kontinuert
• Udgangseffekt op 480 W
• Galvanisk adskilt, overspændingsbeskyttelse,   overlastbeskyttelse og varmebeskyttelse
Flere detaljer på Delta webside

Delta DRP Strømforsyning

____________________________________________________________________