FIRMAPROFIL

ServoTech er en handelsvirksomhed, der markedsfører en række anerkendte agenturer indenfor komponenter til industriautomation. Vores produktprogram indeholder alle nødvendige enheder til maskinbyggere.
Virksomheden blev etableret for godt 20 år siden af personer med mange års praktisk erfaring, samt produktsalg. ServoTech blev oprettet som et handelsselskab for de produkter, der udgjorde kernen i de specialmaskiner som dets oprindelige moderselskab fremstillede. Dette gjorde man for at holde maskinfremstilling og produktsalg adskilt. Senere købte ServoTech’s ledende medarbejdere firmaet af moderselskabet, og er stadig ejere i dag.
Sammen med vores kunder, finder vi den optimale løsning, som dækker deres behov og krav. Vi er ikke kun sælgere, men sørger for en kyndig vejledning igennem hele forløbet. Desuden sørger vi for service, reparationer samt udskiftning og opgradering af bestående anlæg.
ServoTech har altid fokuseret på at fastholde et godt samarbejde med agenturer, der sælger kvalitetsprodukter. Vi har derved opbygget et indgående kendskab til leverandørerne og deres produkter. Det langvarige samarbejde medfører hurtig hjælp, og at leverandørerne lytter til vores forslag til forbedring af eksisterende produkter, og idéer til nye produkter.
Print Friendly, PDF & Email